365 Global Innovation corporation

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์

ฝากซื้อขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด โรงแรม ฯลฯ ปรึกษา บ้านจะถูกยึด ติดบังคับคดี ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำ การก้าวสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

video showcase
// We transform businesses

ทีมงานด้านการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี

365 GIC ซึ่งให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทุ่มเทให้กับลูกค้าในการขายอสังหาริมทรัพย์การแลกเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกการเช่าและการจัดการ เราได้รับการปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ดีที่สุดและเรามั่นใจว่าเราได้ดำเนินการตามข้อเสนอที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าจำนวนมาก

01

ฝากซื้อขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด โรงแรม ฯลฯ

LEARN MORE
01

ฝากซื้อขาย

ฝากซื้อขาย
02

ปรึกษา บ้านจะถูกยึด ติดบังคับคดี ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

LEARN MORE
02

ปรึกษา

ปรึกษา
03

ให้คำแนะนำ การก้าวสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

LEARN MORE
03

ให้คำแนะนำ

ให้คำแนะนำ
// About Company

บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 365 GIC

มีข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดโดยเราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำรายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน ทีมที่ปรึกษาของ 365GIC สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยแนะนำเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน บริษัทและองค์กรมหาชน ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาตลาด และผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
 

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมการขาย การตลาด และธุรกิจตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำในแต่ละปัญหาได้รับการวิเคราะห์ในทุกมุมมองและทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งสำคัญกับอนาคต การทำตลาดและการจัดการของโครงการพัฒนาต่างๆ

คุณณิชชา มณีรัตน์

ประธานบริษัท

คุณณชพล สิงห์โต

รองประธานบริษัท

365 Global Innovation corporation

บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของ 365 GIC การให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

การวิเคราะห์สถานที่
การวิเคราะห์สถานที่
เราสามารถให้ภาพรวมทำเลที่ตั้งและบทวิเคราะห์ของที่ตั้งโครงการพัฒนาในด้านพื้นที่แวดล้อม การเข้าถึง และกฎระเบียบผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาตลาด
การศึกษาตลาด
365 GIC สามารถทำการสำรวจตลาดสำหรับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในประเทศไทย และให้รายละเอียดอุปทาน อุปสงค์ ราคา ค่าเช่า และทิศทางตลาดในอนาคต
คำแนะนำการพัฒนา
คำแนะนำการพัฒนา
365 GIC สามารถให้คำแนะนำการพัฒนาโครงการให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด สะท้อนสภาพตลาดและศักยภาพในการดึงดูดผู้ซื้อและ/หรือผู้เช่า
การศึกษาความเป็นไปได้
การศึกษาความเป็นไปได้
365 GIC สามารถดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะแสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนคิดลด และอัตราผลตอบแทนภายใน

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์

365 Global Innovation corporation